Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Hug

Kiss
-'Are you all right?' he asks. 
-'Probably not.'
 He smiles his mild smile. -'You need help?' 
-'Do you think it is possible to love just one person?' 
-'I really do not know,maybe' 
- 'I might go for a walk then' I said. 'To the library.' 
-'By yourfelf?' 
-'I just want to stay alone.
 I want to read books and to think about life. I want to find myself again. I want to..'
-'Maybe you need a hug too.'
-'(true)'


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου